Ανταλλακτικά φίλτρα και μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης

Ανταλλακτικά φίλτρα και μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης

Ανταλλακτικά φίλτρα και μεμβράνες Αντίστροφης Όσμωσης για τα συστήματα επεξεργασίας νερού, οικιακά, επαγγελματικά και Cafe/Horeca.

  • Η διάρκεια των φίλτρων εξαρτάται από την ποιότητα του νερού και την κατανάλωση.
  • Ο χρόνος που προτείνεται για την αντικατάσταση είναι προληπτικός, έχει υπολογιστεί από την μέση κατανάλωση για την οποία προορίζεται το κάθε σύστημα και περιέχει όριο ασφαλείας.
  • ΔΕΝ υπάρχει ακριβής τρόπος να ελέγξουμε το χρόνο που απομένει σε ένα φίλτρο ή μεμβράνη. Το μόνο που μπορεί να ελεγχθεί είναι το αν παραμένει αποδοτικό τη στιγμή του ελέγχου.
  • Το φίλτρο ιζημάτων μπορεί να ελεγχθεί από τη διαφορά πίεσης του νερού πριν και μετά το φίλτρο.
  • Το φίλτρο ενεργού άνθρακα μπορεί να ελεγχθεί από την παρουσία χλωρίου στο νερό μετά το φίλτρο.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα χαρακτηριστικά και τις τιμές